close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PETYCJE

 • W roku 2017 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jednostek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych wpłynęły następujące petycje, które spełniły wymogi formalne i zostały rozpatrzone przez MSZ lub placówki zagraniczne zgodnie z właściwością:

   

   

  1. Petycja ws. nowelizacji ustawy o Karcie Polaka.

  Petycja została rozpatrzona w dniu 21 kwietnia 2017 roku. W odpowiedzi na petycję MSZ wskazało na fakt, że posiadacze Karty Polaka, którzy osiedlili się w Polsce otrzymują w tym zakresie szerokie wsparcie państwa polskiego i mogą zakładać stowarzyszenia bez konieczności zmiany obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

   

  1. Petycja w sprawie utworzenia stałej polskiej placówki konsularnej w Stavanger.

  Petycja została rozpatrzona w dniu 13 września 2017 roku. W odpowiedzi na petycję MSZ poinformowało, że w chwili obecnej nie jest możliwe utworzenie zawodowego konsulatu
  w Stavanger. Urząd zobligował się do podjęcia innych działań ułatwiających miejscowej Polonii dostęp do obsługi konsularnej, w szczególności do przywrócenia cyklicznych dyżurów konsulów zawodowych poza siedzibą Ambasady RP w Oslo oraz podjęcia działań usprawniających funkcjonowanie Konsulatu Generalnego RP kierowanego przez konsula honorowego.

   

  1. Petycja ws. umieszczania odwzorowania cyfrowego /skanu/ odpowiedzi na petycje na stronie urzędu.

  Petycja została rozpatrzona w dniu 17 stycznia 2018 roku. W odpowiedzi na petycję wskazano na praktykę umieszczania w MSZ szczegółowej informacji o sposobie załatwienia petycji. Informacja udostępniana na stronie urzędu zawiera zasadnicze elementy zawarte w odpowiedzi udzielonej wnoszącemu petycję. Jedynie w przypadku petycji wielokrotnych na stronie Ministerstwa umieszcza się odwzorowanie cyfrowe (skan) odpowiedzi.

   

  1. Petycja ws. zmian procedur poświadczania podpisów.

  Petycja została rozpatrzona przez Konsula Generalnego RP w Chicago w dniu 15 grudnia 2017 roku. Biorąc pod uwagę fakt, iż pracownicy nieposiadający uprawnień konsularnych nie mogą dokonywać czynności notarialnych, postulaty zgłaszane w petycji nie zostały uwzględnione.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: