close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PETYCJE

 • 1 grudnia 2017 (ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2018)

  Odwzorowanie cyfrowe petycji

   Petycja z dnia 18-11-2017

  Data złożenia petycji:

  18-11-2017

  Data rozpatrzenia petycji: 

  17-01-2018

  Odpowiedź na petycję 

  Biorąc pod uwagę zapisy ustawy o petycjach (Dz.U. 2014.1195), w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przyjęto praktykę polegającą na umieszczaniu szczegółowej informacji
  o sposobie załatwienia petycji. Informacja udostępniana na stronie urzędu zawiera zasadnicze elementy zawarte w odpowiedzi udzielonej wnoszącemu petycję. Jedynie
  w przypadku petycji wielokrotnych na stronie Ministerstwa umieszcza się odwzorowanie cyfrowe (skan) odpowiedzi, co zastępuje konieczność bezpośredniego zawiadamiania wnoszących petycję o sposobie jej załatwienia i jest zgodne z art. 11 ust. 4 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195). 

  Tym samym należy zauważyć, że Ministerstwo dokłada wszelkich starań, aby interesanci korzystający ze strony internetowej urzędu otrzymali możliwie pełną
  i jednocześnie czytelną informację.

  Przyjęte w MSZ rozwiązania,z jednej strony zapewniają pełną transparentność procesu rozpatrywania petycji, między innymi poprzez opublikowanie informacji merytorycznej zawartej w udzielonej odpowiedzi, a z drugiej są zgodne z przepisami obecnie obowiązującej ustawy o petycjach. Tym samym nie wydaje się zasadne wprowadzenie zmian w zakresie postulowanym przez podmiot zgłaszający petycję.

  Informacje dodatkowe:

  Zgoda podmiotu wnoszącego petycję na ujawnienie imion i nazwiska.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: