close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PETYCJE

 •  

  Odwzorowanie cyfrowe petycji

   Petycja z dnia 14-05-2018

  Data złożenia petycji:

  14-05-2018 r.

  Data rozpatrzenia petycji: 

  19-07-2018 r.

  Odpowiedź na petycję 

  Przedmiot petycji w zakresie zamieszczenia na stronie internetowej urzędu odwzorowania cyfrowego (skanu) odpowiedzi, pokrywa się z przedmiotem petycji z dnia 18 listopada 2017 r., rozpatrzonej w dn. 17 stycznia 2018 r. W związku z powyższym, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018.870 j.t.) odpowiedź  na petycję w ww. zakresie zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia. W zakresie dotyczącym zamieszczenia na stronie internetowej urzędu skanów wszystkich dokumentów wytworzonych w związku z postępowaniem w ramach rozpatrywania petycji, petycję uznaje się za bezzasadną.

  Informacje dodatkowe:

  Zgoda podmiotu wnoszącego petycję na ujawnienie imion i nazwiska.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: