close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PETYCJE

 • 17 lipca 2017 (ostatnia aktualizacja: 15 września 2017)

   

  Odwzorowanie cyfrowe petycji

   Petycja z dnia 04-07-2017

  Data złożenia petycji:

  04-07-2017

  Data rozpatrzenia petycji: 

  13-09-2017

  Odpowiedź na petycję 

  W chwili obecnej nie jest możliwe utworzenie zawodowego konsulatu w Stavanger. Podjęte zostaną jednakże inne działania ułatwiające miejscowej Polonii dostęp do obsługi konsularnej. Przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmierza do przywrócenia cyklicznych dyżurów konsulów zawodowych poza siedzibą Ambasady RP w Oslo, w tym w Stavanger. Dodatkowo Ministerstwo podejmie działania usprawniające funkcjonowanie Konsulatu Generalnego RP kierowanego przez konsula honorowego tak, by w większym stopniu jego działalność wyszła naprzeciw oczekiwaniom społeczności polskiej w Stavanger.

  Informacje dodatkowe:

  Brak zgody podmiotu wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: