close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PROFILE KRAJÓW

 • NazwaAlbania
  Nazwa oficjalnaRepublika Albanii
  StolicaTirana
  Walutalek albański (ALL)
  Językalbański
  Polska placówkaAmbasada RP w Tiranie

   

  Wjazd i pobyt


   

  Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy  i przebywać na terytorium  Albanii do  90 dni  w ciągu 180 dni  licząc od  dnia pierwszego wjazdu. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do  Albanii na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego. Uwaga: brak paszportu może powodować trudności z realizacją ubezpieczenia medycznego dla turystów (bezwzględny wymóg okazania paszportu krajowego). Przedłużenie pobytu można załatwić w Urzędach Imigracyjnych (tylko na podstawie paszportu). Podstawą do  uzyskania przedłużenia pobytu mogą być np. małżeństwo z obywatelem Albanii, prowadzenie firmy lub  legalne zatrudnienie. Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od  planowanej daty opuszczenia  Albanii. Od  obywateli polskich nie  pobiera się granicznych opłat wjazdowych. Dotyczy to również kierowców tirów i autobusów. Nie  wymaga się od  turystów posiadania powrotnego biletu ani  określonej kwoty pieniędzy.

   

  Bezpieczeństwo


   

  Należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość kradzieży mienia lub samochodu. W ostatnim okresie zauważa się wzrost przypadków przestępczości pospolitej.

   

  Do miejsc szczególnie niebezpiecznych zaliczyć można górskie tereny północnej Albanii, gdzie zdarzały się  w ostatnich latach przypadki zabójstw turystów. Powszechne jest tam posiadanie broni. Niektóre tereny wykorzystywane są do uprawy maku i konopii przez uzbrojone grupy przestępcze. Zaleca się omijanie tego rejonu, a przynajmniej bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad:

  - podróżowanie w grupach z miejscowym przewodnikiem;

  - niezbaczanie z wytyczonych dróg;

  - niezatrzymywanie się w celu zabrania autostopowiczów;

  - noclegowanie tylko w hotelach lub pensjonatach – nie pod namiotami.

   

  Należy mieć też na względzie, że nie ma w Albanii odpowiednika polskiego GOPR-u. W razie nieszczęśliwego wypadku w górach trudno liczyć na szybką pomoc.

   

  Poprawia się stan plaż i kąpielisk morskich.

   

  Zagrożenia terrorystyczne nie mają odrębnej klasyfikacji. Wyróżnia trzy poziomy sytuacji kryzysowych: niski (alb. niveli I), średni (alb. niveli II), wysoki (alb. niveli III). Obecnie obowiązuje poziom niski.

   

  Ubezpieczenie


   

  Ubezpieczenie osobowe nie  jest obowiązkowe. Zaleca się jednak posiadanie ubezpieczenia pozwalające pokryć koszty leczenia w prywatnych klinikach czy  transport medyczny do  kraju.

   

  Zdrowie


   

  Od  przyjeżdżających do  Albanii nie  wymaga się świadectwa szczepień ochronnych. Nie  występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne odbiegające od  zagrożeń powszechnie obecnych w Europie. Infekcje wirusowe są groźne jesienią i wiosną. Aktualne informacje o epidemiach chorób zakaźnych dostępne są na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia. Zaleca się picie wyłącznie wody przegotowanej lub  butelkowanej. Żywność najlepiej kupować w sprawdzonych miejscach. Polska ma podpisaną umowę z Albanią o bezpłatnym leczeniu. Jednak publiczna służba zdrowia z powodu niedoinwestowania jest w Albanii na bardzo niskim poziomie. W Tiranie i większych miastach powstały prywatne przychodnie lekarskie o dobrym poziomie diagnostycznym (z możliwością hospitalizacji). Koszt wizyty wynosi ok.  50 EUR. Dla  załatwiania spraw związanych z opłatami za usługi medyczne za pośrednictwem firm  ubezpieczeniowych placówki służby zdrowia wymagają posiadania paszportów.

   

  Informacje dla kierowców


   

  Respektowane jest polskie i międzynarodowe prawo jazdy. Kierowca musi posiadać ubezpieczenie OC - tzw. zieloną kartę. Uznawane są zielone karty wystawiane przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe. W przypadku podróżowania autem będącym własnością osoby trzeciej lub  firmy należy posiadać notarialne upoważnienie w j. angielskim od  właściciela auta.

   

  Coraz więcej dróg krajowych jest zmodernizowanych. Mogą być wprowadzone opłaty za korzystanie z niektórych głównych tras. Nie  zaleca się jednak poruszania się po  drogach po  zmroku ze względu na nieoświetlonych użytkowników (motocykle, rowery, piesi) oraz nieoznakowane i nieoświetlone przeszkody na drodze (m.in. otwarte studzienki kanalizacyjne, osuwiska kamieni i inne). Stosunek miejscowych kierowców do  zasad ruchu i przepisów bywa niefrasobliwy, wobec czego auto należy prowadzić ze wzmożoną ostrożnością i starać się przewidywać niestandardowe zachowania współużytkowników drogi. Do podstawowych wykroczeń drogowych należą: przejazd na czerwonym świetle, niesygnalizowanie skrętu i wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Wiele samochodów jest w złym stanie technicznym, nierzadko brak im  tylnych lub przednich świateł, lusterek wstecznych. Bez  świateł i często pod prąd jeżdżą rowerzyści i motocykliści. Należy również zwracać szczególną uwagę na pieszych, przechodzących przez jezdnię w niedozwolonych miejscach.

   

  W Albanii policja drogowa coraz bardziej wymaga na kierowcach  rygorystycznego stosowania przepisów kodeksu drogowego. Mimo generalnie życzliwego stosunku do obcokrajowców, należy mieć na uwadze, iż za  wykroczenie drogowe (nawet nieznaczne) grozi oprócz kary grzywny pozbawienie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego samochodu na pół roku.

   

  Przy  kolizji  lub  wypadku drogowym należy skontaktować się z konsulem. Likwidacja skutków wypadków drogowych może trwać nawet kilka miesięcy, dlatego warto upewnić się wybierając firmę ubezpieczeniową w Polsce czy  współpracuje z albańskim odpowiednikiem.

   

  W Albanii słabo jest rozwinięty system autoryzowanych serwisów samochodowych – nawet najbardziej popularnych marek. Stacje obsługi mają minimalną ilość części zamiennych i z reguły dopiero po  zgłoszeniu naprawy je zamawiają. W związku z tym naprawa może potrwać nawet kilka tygodni.

   

  Cło


   

  Nie  ma specjalnych uregulowań dotyczących wwozu pieniędzy i materiałów. Przepisy nie  precyzują ilości: muszą to być bliżej nieokreślone ilości do  użytku własnego.  Wywóz pieniędzy ograniczony jest do  kwoty 10 tys. EUR na osobę. Nie  ma restrykcji celnych odbiegających od  powszechnie przyjętych standardów.

   

   

  Obyczaje


   

  W Albanii obowiązują normy obyczajowe podobne do  norm przyjętych w innych krajach bałkańskich. Albania to kraj tolerancji religijnej, a kwestie natury religijnej nie  stwarzają problemów przyjezdnym. W Tiranie działają 4 kościoły katolickie, kilka meczetów i cerkwi prawosławnych. W całej Albanii przeważa islam, religie chrześcijańskie są zakorzenione w części południowej (prawosławie) oraz północnej (katolicyzm).

   

  Święta


   

  Dniami wolnymi od  pracy są początek i koniec muzułmańskiego postu ramadanu - tzw. Mały  i Duży Bajram, ponadto Boże Narodzenie (obchodzone dwukrotnie: w grudniu wg  wyznania katolickiego - 1 dzień, w styczniu wg wyznania prawosławnego - 1 dzień), Nowy Rok,  1 maja, 28 i 29 listopada - Święto Niepodległości.

   

  Przydatne informacje


   

  Jest coraz więcej bankomatów, jednak zaleca się korzystanie z bankomatów ulokowanych na terenie banków, ponieważ w automatach ulicznych zdarzają się przypadki zatrzymywania kart. Na  licznych stacjach benzynowych, w hotelach lub  restauracjach można płacić rachunki w EURO (po uzgodnieniu z obsługą).

   

  W Albanii praktycznie  nie  podróżuje się koleją: istniejące nieliczne połączenia obsługiwane są przez wysłużone składy. Nie  ma połączenia z międzynarodową siecią kolejową.

   

  Baza turystyczna jest dobrze rozwinięta. W Tiranie i większych miastach można zatrzymać się w kilku  hotelach o wysokim standardzie. Powstały również hotele dla  podróżnych mniej zasobnych. Na  wybrzeżu jest duży wybór pensjonatów i małych hoteli. Pola kempingowe i namiotowe nieliczne.

   

  Mimo, że Albania jest krajem górzystym nie  ma tu rozwiniętej infrastruktury narciarskiej - brak tras, wyciągów a nawet szlaków turystycznych. Nie istnieje ratownictwo górskie. W górach mogą nie działać telefony komórkowe. Na  terenie  całej Albanii, a zwłaszcza na prowincji, odnotowuje się okresowe przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody, trwające niekiedy do  kilku  godzin na dobę.

   

  Znajomość języków obcych nie  jest powszechna na prowincji. W dużych miastach można porozumieć się w języku włoskim lub  angielskim, na południu kraju także greckim.

   

  Urzędy pracują w okresie letnim w godzinach 8.00-14.00 i 16.00-18.00, w okresie zimowym w godzinach

  8.00-16.00. Na południu często sklepy oraz punkty usługowe mają dłuższą przerwę w środku dnia podczas najsilniejszych upałów. Sklepy otwarte są w zależności od  decyzji właściciela, zwyczajowo od  8.00 do  21.00.   


   

  Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

   

   

  Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

   

   

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

   

  21 stycznia 2015 (ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: