close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

 • 29 lipca 2014

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że dokumentem uprawniającym obywatela polskiego, w tym również osobę małoletnią – do przekraczania granicy oraz pobytu za granicą, jest ważny dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy), a także – w niektórych przypadkach – ważny dowód osobisty.

  Zobacz listę krajów

   

   

  Planując podróż zagraniczną, należy zatem z odpowiednim wyprzedzeniem sprawdzić, czy paszport nie utracił ważności  (dotyczy to odpowiednio dowodu osobistego - w przypadku podróży do państw, do których obywatele polscy mogą wjechać na podstawie dowodu osobistego). Rodzice powinni mieć na uwadze, iż powyższy wymóg dotyczy również ich dzieci, które będą uczestniczyć w podróży.

  Należy pamiętać, iż nie ma możliwości przekroczenia granicy innego państwa na podstawie odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia (a także - aktów urodzenia wydanych w innych państwach).

  W sytuacji wyjazdu z Polski bez posiadania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy - należy mieć na uwadze, iż powstaną niedogodności, które „pochłoną” czas przeznaczony na wypoczynek lub na realizację innych celów wyjazdu, a także będą związane z dodatkowymi kosztami.

   

  Przykładowo obywatel polski udający się do państw Europy Południowej, nienależących do Strefy Schengen (Rumunii, Bułgarii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Czarnogóry, Albanii) – nie może zapomnieć, iż przy wjeździe na terytorium tych państw podlega kontroli granicznej, podczas której wymagane jest okazanie dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Nieposiadanie takiego dokumentu  uniemożliwia wjazd do danego kraju. W sytuacji takiej  udanie się do najbliższego polskiego urzędu konsularnego w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego może stanowić niedogodność.

  Jednocześnie przypominamy, że osoba, która utraciła swój dokument podróży za granicą (paszport, paszport tymczasowy, dowód osobisty), jest zobowiązana zgłosić ten fakt osobiście w najbliższej polskiej placówce konsularnej. Utratę dokumentu tożsamości warto również zgłosić na posterunku policji. Należy pamiętać, iż od chwili zgłoszenia konsulowi utraty dokumentu paszportowego jest on nieważny, nawet w przypadku jego odnalezienia. W razie odnalezienia własnego dokumentu paszportowego wcześniej zgłoszonego jako utraconego – należy ten dokument zwrócić właściwemu miejscowo organowi paszportowemu.

   

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ ostrzeżenia należy traktować wyłącznie jako rekomendację: mają one charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią:

 • 24 lipca 2019
  UWAGA! Zmiany w aplikacji - przeczytaj!
  25 lutego 2019
  Bahrajn - ostrzeżenie dla podróżujących
  25 lutego 2019
  Panama - ostrzeżenie dla podróżujących