close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • UBEZPIECZENIE

 • Wyjeżdżając za granicę zawsze należy pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia. Polisy nie są drogie, a koszty, jakie należy ponieść w razie ich braku, są wprost astronomiczne. Na przykład: koszt wezwania karetki pogotowia waha się od równowartości 40 złotych w Egipcie do nawet 2 tysięcy złotych w Hiszpanii; wizyta u lekarza pierwszego kontaktu to wydatek dla nieubezpieczonego od 80 złotych w Rosji do ok. 600 złotych w USA; doba pobytu w szpitalu to obciążenie finansowe od 140 złotych we Włoszech do nawet 2700 złotych w Austrii; transport samolotem sanitarnym to, w zależności od kontynentu, koszt od 10 tysięcy do nawet 100 tysięcy złotych.

   

  Od czego można i warto się ubezpieczyć?

   

  Szczegółowe informacje

   

  ·         pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży. Przedmiotem ubezpieczenia są przeważnie koszty poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, poza granicami Polski lub kraju zamieszkania ubezpieczonego, m.in.:

  - koszty leczenia ubezpieczonego poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w okresie trwania umowy ubezpieczenia;

  - koszty transportu medycznego ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Polski (koszty transportu medycznego nie są ograniczone sumą ubezpieczenia);

  - koszty transportu ciała ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie Polski lub kraju zamieszkania ubezpieczonego;

  - organizacja pomocy w podróży i pokrycie jej kosztów.

   

  ·         ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które gwarantuje wypłatę odszkodowania związanego z nieszczęśliwym wypadkiem, na skutek którego ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniósł śmierć. Z reguły w ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków można otrzymać następujące świadczenia:

  - świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu;

  - świadczenie na wypadek śmierci – 100% sumy ubezpieczenia. 

  Przy wyborze tego typu ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. Sumy określone na zbyt niskim poziomie prowadzą do rozczarowań związanych z wysokością przekazywanych świadczeń odszkodowawczych.

   

  ·         ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej gwarantuje pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej i kosztów poszukiwań w celu ratowania życia i zdrowia ubezpieczonego oraz udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej na miejscu wypadku. Obejmuje zwykle swym zakresem zwrot kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki pomocy medycznej. Ten rodzaj ubezpieczenia jest polecany w szczególności osobom wypoczywającym aktywnie.

   

  ·         ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC). Ubezpieczenie OC przenosi materialną odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim na firmę ubezpieczeniową – do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w polisie ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC jest dobrym rozwiązaniem dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Chroni ono od skutków finansowych związanych z naprawieniem szkody – może pokrywać koszty leczenia, koszty zniszczonego sprzętu, a nawet koszty procesu sądowego.

   

  ·         pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie bagażu podróżnego na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu na miejsce pobytu. W ramach tego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są rzeczy wchodzące w skład bagażu podróżnego, tzn. walizy, nesesery, torby wraz z ich zawartością (odzież i rzeczy osobiste). Ubezpieczenie może również obejmować sprzęt sportowy. Ubezpieczenie bagażu podróżnego jest szczególnie przydatne podczas podróży samolotem, gdy bagaż narażony jest na opóźnione dostarczenie, zniszczenie czy kradzież. Kradzież może przytrafić się zarówno na lotnisku, jak i w hotelu czy w samochodzie. W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, bowiem w większości przypadków zakres ubezpieczenia nie obejmuje np. kradzieży z samochodu zaparkowanego w miejscu niestrzeżonym, a także szkód w sprzęcie fotograficznym czy innych przedmiotach wartościowych.

   

  ·         pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem lub wcześniejszego powrotu czy anulowania pierwszego noclegu w hotelu. Organizatorzy wyjazdów zagranicznych zwykle obciążają turystów kosztami odwołania uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanej imprezie. Turysta, który rezygnuje z udziału w imprezie przed planowaną datą wyjazdu, dzięki ubezpieczeniu ma możliwość odzyskania poniesionych w takiej sytuacji kosztów. Ubezpieczenie obejmuje także koszty poniesione przez ubezpieczonego, gdy z przyczyn losowych, niezależnych od niego, musi wcześniej powrócić z zagranicznej imprezy turystycznej.

   

   

  Zasada ograniczonego zaufania: ubezpieczenia a la carte

  Polisę ubezpieczeniową warto i należy dokładnie przeczytać. Z ubezpieczycielem należy nie tylko zupełnie otwarcie rozmawiać, ale też dopasowywać usługę, którą pragniemy zakupić, do naszych potrzeb. Wyjeżdżając na narty czy planując nurkowanie warto pomyśleć, że w sytuacji wypadku opieka medyczna  nie będzie usługą standardową. Jeśli cierpimy na jakąś chorobę udokumentowaną w Polsce leczeniem, to z pewnością w ubezpieczeniu należy ją wziąć pod uwagę. W przeciwnym razie ubezpieczyciel oskarży nas o zatajenie prawdy i nic nie zapłaci. Należy również zwrócić szczególna uwagę na wyłączenia odpowiedzialności. W sytuacjach krytycznych, których, niestety, nie zawsze można uniknąć , należy skontaktować się z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej. Osoby nie znające języków obcych mogą podczas pobytu za granicą zadzwonić pod wskazany w polisie numer telefonu, gdzie uzyskają pomoc w każdym zakresie w języku polskim.

   

  Ubezpieczenia grupowe

  W ubezpieczeniach grupowych warto wziąć pod uwagę zobowiązanie do pokrycia kosztów nie tylko powrotu, ale i pobytu do momentu zorganizowania powrotu do kraju.

   

  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

  W państwach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu (EFTA) podstawową opiekę medyczną mamy zapewnioną dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przed wyjazdem należy uzyskać ją w najbliższym oddziale NFZ. EKUZ daje prawo do korzystania tylko z usług publicznej służby zdrowia, natomiast nie pokrywa kosztów wizyt specjalistycznych, leczenia planowanego, a co ważniejsze – transportu medycznego, jeśli taki jest niezbędny, a w sytuacjach ostatecznych – transportu ciała. Przy odbieraniu karty EKUZ otrzymujemy pisemną informację o warunkach korzystania z publicznej służby zdrowia w kraju, do którego się udajemy. Warto ją przeczytać.

  Szczegółowe informacje dotyczące karty EKUZ, dokumentów potrzebnych do jej wyrobienia, zakresu świadczeń medycznych, opłat za świadczenia w poszczególnych państwach i zwrotu kosztów za leczenie znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

   

   

  Sporty ekstremalne i sporty wysokiego ryzyka

   Z roku na rok wzrasta liczba osób, którym tradycyjna turystyka już nie wystarcza. Coraz częściej znudzeni biernym wypoczynkiem nad morzem, zmęczeni pracą i codziennością poszukujemy nowych wrażeń. Pragniemy spróbować czegoś nowego i ekscytującego, czasami wręcz niebezpiecznego. Szereg biur turystycznych ma już w swojej ofercie oprócz standardowej turystyki krajoznawczo-wypoczynkowej, również wyjazdy dla osób poszukujących większej dawki adrenaliny, podczas których uczestnicy mogą uprawiać różnego rodzaju sporty, również te ekstremalne lub związane z wysokim ryzykiem. Osoby decydujące się na taki wyjazd, nie mogą zapomnieć o wykupieniu odpowiedniej tzn. poszerzonej polisy ubezpieczeniowej. Ponieważ z reguły w standardowej polisie uwzględnione jest tylko amatorskie uprawianie sportu, istotnym przy wyborze ubezpieczenia jest fakt, jak ubezpieczyciel traktuje uprawiany przez nas rodzaj aktywności oraz rozróżnienie terminu „sporty ekstremalne” oraz „sporty wysokiego ryzyka”, ponieważ wiąże się to z odmiennymi ofertami ubezpieczenia.

   

  Sporty ekstremalne a sporty wysokiego ryzyka

  Zgodnie z definicją większości firm ubezpieczeniowych, do sportów ekstremalnych zaliczane są wszelkie dyscypliny sportowe, uprawiane poza szlakami czy terenami do tego przeznaczonymi, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności: sporty powietrzne takie jak: skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, kolarstwo górskie, sporty motorowe, jazda na skuterach wodnych, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie itp. Sporty wysokiego ryzyka natomiast, to sporty takie jak: narciarstwo, snowboard, jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe do osób amatorsko uprawiających sporty wysokiego ryzyka zaliczają ponadto turystów podróżujących do buszu, na bieguny, w dżungle i tereny lodowcowe lub śnieżne, wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego.

   

  Ubezpieczenie - koszty i zakres

  Koszty ubezpieczenia w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych czy wysokiego ryzyka mogą wprawdzie wzrosnąć nawet do 300 procent w stosunku do ubezpieczenia standardowego (w zależności od oferty, zakresu oraz sumy ubezpieczenia, na jaką się zdecydujemy), jednak w razie konieczności i nieprzewidzianego wypadku ubezpieczenie obejmie również bardzo istotne aspekty z punktu widzenia turysty, np.: koszty akcji ratowniczej, poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze, w tym koszty helikoptera, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Koszt transportu rannego narciarza z gór do najbliższego szpitala to ok. 2-3 tys. Euro, ale już rozległe akcje poszukiwawcze z wykorzystaniem śmigłowca i wielu ratowników to koszty rzędu kilkunastu, a czasami i kilkudziesięciu tysięcy Euro.

   

  Poinformuj biuro podróży o zamiarze uprawiania sportów ekstremalnych

  Każde biuro turystyczne posiadające koncesję, ma obowiązek swojego klienta ubezpieczyć. Szanujące się i odpowiedzialne biuro podróży będzie wymagało zatem, aby każdy turysta decydujący się na skorzystanie z jego usług wykupił również ubezpieczenie, bądź - jeśli zdecydowanie nie chce tego zrobić - aby złożył pisemne oświadczenie, że dobrowolnie z ubezpieczenia rezygnuje i dlaczego (np. posiada już inne ubezpieczenie). Ponadto, odpowiedzialne biuro, organizując aktywne wyjazdy o podwyższonym stopniu ryzyka (posiadające więc wiedzę, w jaki sposób dany klient ma zamiar spędzić urlop i jaki sport uprawiać), zawsze proponują wykupienie dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego. Gorzej sprawa wygląda, gdy turysta wykupuje w biurze turystycznym standardową usługę oraz standardowe ubezpieczenie, a później, już na wyjeździe decyduje się na uprawianie sportów ekstremalnych i ulega przy tej okazji wypadkowi. Turyści, zmuszeni są wtedy niestety, sami pokrywać bardzo wysokie koszty akcji ratunkowej i hospitalizacji, bądź - w sytuacjach skrajnych - rodzina musi sama ponieść koszty transportu ciała do Polski, gdyż pakiet ubezpieczenia, który turysta wykupił przed wyjazdem był pakietem standardowym i nie obejmował ryzyka związanego z uprawianiem sportów ekstremalnych.

  Dlatego Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje, aby decyzji o uprawianiu sportów ekstremalnych poza granicami Polski zawsze towarzyszyła decyzja o wykupieniu właściwej polisy.

   

  Skorzystaj z badań lekarskich oferowanych przez ubezpieczyciela

  Przed wykupieniem ubezpieczenia można i należy poddać się badaniom lekarskim, które oferują firmy ubezpieczeniowe.  Może się bowiem zdarzyć, że gdy dojdzie do wypadku, odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli lekarz stwierdzi, że istniały przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania sportów ekstremalnych. Zgodnie z deklaracją towarzystw ubezpieczeniowych, w zasadzie nie ma dyscyplin sportu, przy uprawianiu których w Polsce nie można wykupić ubezpieczenia, jednak mogą się zdarzyć przypadki, gdzie szczególne warunki ustalane są indywidualnie.

  Wszelkie wątpliwości należy omówić z agentem ubezpieczeniowym, oraz dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia, aby później nie mieć kłopotów z realizacją polisy. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: