close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PRZEKRACZANIA GRANIC PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

 • Departament Konsularny MSZ RP uprzejmie przypomina, że od dnia 1 maja 2004 roku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą przekraczać granice wewnętrzne państw UE i strefy Schengen na podstawie paszportu, ale również na podstawie dowodu osobistego.

   

  Jednocześnie wyjaśniamy, iż:
   

  • małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego;
  • właściwe służby państw UE są uprawnione do kontroli dokumentów tożsamości, a ich brak podczas rutynowej kontroli może skutkować - zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym - nałożeniem kary pieniężnej.

  Ponadto przypominamy, że przekraczanie granic Schengen celem wjazdu do innych państw Unii Europejskiej (nie będących członkami Schengen) przez obywateli państw trzecich zamieszkałych na stałe w Polsce w dalszym ciągu odbywa się na podstawie ważnego paszportu i wizy, jeżeli jest wymagana.

   

   

  Więcej informacji o dowodach osobistych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: