close

 

Bruegel to uznany europejski think-tank. Polska należy do jego udziałowców i założycieli. Współpraca z think-tankiem ma charakter wielowątkowy. Razem go współtworzymy i uczestniczymy w wydarzeniach, kształtujemy jego agendę badawczą i oddziałujemy na politykę europejską.

 

Czym jest Bruegel

 

Bruegel (Brussels European and Global Economic Laboratory), jest uznawany za jeden z najlepszych europejskich think-tanków działających w obszarze międzynarodowej polityki gospodarczej. Zlokalizowany w Brukseli, zyskał uznanie niezależnego i rzetelnego ośrodka badań, analiz i debaty międzynarodowej. Członkami Bruegel jest 19 państw członkowskich UE, 34 korporacje międzynarodowych oraz 12 członków instytucjonalnych (w tym Narodowy Bank Polski od 2011 r.).

 

Polska jest udziałowcem i założycielem Bruegel od 2005 r. na mocy Uchwały Nr 228/2004 Rady Ministrów z dnia 24 września 2004 r., a Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej) reprezentuje Polskę w instytucji. Polska posiada również swojego przedstawiciela w 11-osobowej Radzie, jako jedyne państwo z naszego regionu. Przedstawicielem Polski w Radzie Bruegel od 2017 r. jest Paweł Samecki (członek Zarządu NBP). Wcześniej reprezentantami Polski w Radzie byli: Prof. J. Hausner, Prof. D. Rosati, dr J. Pietras oraz Prof. L. Balcerowicz, który w latach 2008-2011 pełnił funkcję przewodniczącego, a obecnie uzyskał tytuł honorowego przewodniczącego.

 

Bruegel cieszy się wysoką renomą. Instytucja jest obecna w domenie publicznej za sprawą wysokiej jakości publikacji, konferencji międzynarodowych oraz dużej aktywności w mediach społecznościach. Przedstawiciele Instytutu regularnie prezentują swoje analizy na forum instytucji unijnych.

 

Współpraca z Bruegel

 

Polska wielokrotnie skorzystała ze wsparcia merytorycznego Bruegel, m.in. think-tank przygotował dla polskiej prezydencji analizę "Europe’s growth emergency", organizował seminaria poświęcone budżetowi europejskiemu i warsztaty dotyczące polityki klimatycznej a także analizy przystąpienia do strefy euro i unii bankowej.

 

W wrześniu 2014 r. głównym prelegentem na dorocznej konferencji Bruegel był Minister Finansów RP Mateusz Szczurek. Jego wystąpienie zatytułowane „Investing for Europe’s Future” poświęcone było wyzwaniom gospodarczym Unii Europejskiej. W poprzednich latach funkcję głównego prelegenta pełnili m.in. Premier Włoch Enrico Letta; Minister Finansów Francji Pierre Moscovici oraz przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele instytucji UE, europarlamentarzyści, administracji rządowej państw członkowskich, świata biznesu i nauki, korpus dyplomatycznego oraz międzynarodowi dziennikarze.

 

W 2015 r. w ramach obchodów 10 rocznicy powstania think-tanku, MSZ wraz z Bruegel zorganizował debatę dotyczącą Agendy Cyfrowej „What Digital Union?”. W seminarium wziął udział m.in. komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Günther Oettinger, minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, sekretarz stanu ds. europejskich MSZ Rafał Trzaskowski, przedstawiciele think tanków, firm oraz organizacji międzynarodowych.

 

W 2016 r. Dyrektor Bruegel, Guntram Wolff na specjalnym seminarium w MSZ, skierowanym do polskiej administracji zaprezentował ocenę ekonomicznych skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

 

Niezależnie od bieżącej współpracy, Polska bierze aktywny udział w procesie konsultacji rocznej agendy badawczej think-tanku. Rokrocznie, MSZ po konsultacjach międzyresortowych, przekazuje swoje opinie i sugestie dotyczące programu badawczego Bruegel. Będąc aktywnym członkiem Bruegel mamy możliwość lepszego uwzględnienia perspektyw i priorytetów Europy Środkowej i Wschodniej w najbardziej istotnych dla nas obszarach.

 

Polecane publikacje:
 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych