close

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) jest jedna z najbardziej prestiżowych organizacji o charakterze gospodarczym. W ostatnim czasie rola organizacji wzrasta wraz z podejmowaniem przez nią istotnych problemów i wyzwań światowych i aktywny udział w pracach nad globalna architekturą gospodarczą i mechanizmami zarządzania. Polska jako członek OECD aktywnie włącza się w prace organizacji i dialog z państwami spoza Organizacji. Przedstawiony materiał zawiera ogólne informacje dotyczące zasad funkcjonowania OECD oraz analizę najważniejszych merytorycznych obszarów jej działalności.    

OECD

Państwa członkowskie OECD

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych