close

Globalne wyzwania makroekonomiczne

Globalny kryzys finansowy wykazał nie tylko słabości systemów finansowo-bankowych, ale również słabość architektury instytucjonalnej i mechanizmów globalnego zarządzania i podejmowania najważniejszych globalnych wyzwań i problemów.

 

Opracowania zawarte w tym dziale, obejmują najważniejsze aspekty instytucjonalnej architektury gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem nieformalnych płaszczyzn współpracy, takich jak np. G20 oraz analizę głównych wyzwań dla gospodarki globalnej.   

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych