close

Globalne wyzwania energetyczne

Globalne trendy na rynkach energii do 2035 r.:
Dynamiczny wzrost gospodarczy w państwach – tzw. gospodarkach wschodzących oraz wzrost rywalizacji o dostęp do zasobów naturalnych spowodowały, iż pojęcie bezpieczeństwa stało się nie tylko integralnym elementem szeroko pojmowanego bezpieczeństwa państw o regionów, ale również kluczowym wyzwaniem polityki zagranicznej.
Niekonwencjonalne zasoby ropy i gazu (shale gas and shale oil)
Niekonwencjonalne zasoby węglowodorów mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo energetyczne i sytuację gospodarczą wielu państw, zarówno w Europie, jak i w skali globalnej.
W ostatnich latach, w wyniku zastosowania nowych technologii w przemyśle wydobywczym, obserwować można rosnące wydobycie gazu ziemnego ze skał łupkowych (ang. shale gas) i lekkiej ropy zamkniętej (ang. light tight oil) w Ameryce Północnej. Poszukiwania tych surowców są również prowadzone w szeregu państw europejskich
 

 

Informacja nt gazu ze skał łupkowych

 

 

Światowe rynki energii – energetyka jądrowa

 Energetyka jądrowa stanowi istotny obszar aktywności państw na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Katastrofa w japońskiej elektrowni Fukushima w marcu 2011 r. pomimo, iż zmieniła nastawienie do energetyki jądrowej w wielu państwach, to nie zahamowała rozwoju tej branży przemysłu.

Rok po Fukushimie

Reakcja państw bezpośrednio po katastrofie

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych