close

Wdrażanie prawa

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wdrażanie i stosowanie prawa UE. Komisja Europejska, pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości UE, nadzoruje stosowanie prawa UE w państwach członkowskich (art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu UE).

 

W centralnej administracji rządowej, wdrażanie prawa UE, w tym przede wszystkim transpozycję dyrektyw, koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z procedurą transpozycji aktów prawnych UE.

 

Przydatne linki:

 

Stosowanie prawa UE

http://europa.eu/eu-law/application-eu-law/index_pl.htm

 

Kontrola stosowania prawa UE

http://ec.europa.eu/eu_law/index_pl.htm  

 

Wyszukiwanie aktów prawnych państw członkowskich wdrażających prawo UE

http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html?locale=pl

 

Informacja na temat transpozycji dyrektyw

http://ec.europa.eu/eu_law/directives/directives_communication_en.htm

                       

Decyzje Komisji Europejskiej w zakresie stosowania prawa UE

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_decisions_pl.htm

 

Raporty roczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania prawa UE  

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_pl.htm

 

Informacja nt. stanu transpozycji dyrektyw rynku wewnętrznego (Internal Market Scoreboard

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/poland/index_en.htm

 

Elektroniczny system transpozycji prawa UE [ e-step] do prawa polskiego

http://estep.pl/home.seam

 

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych