close

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich  (Dz.U. z 2009.Nr 161. poz. 1277) ustanowiła zasadę jednolitej reprezentacji Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 

Ochronę interesów Polski w postępowaniach przed tymi trybunałami zapewnia Pełnomocnik, powoływany przez Ministra Spraw Zagranicznych. Pełnomocnik prezentuje w Trybunale Sprawiedliwości stanowisko całej Rady Ministrów, wypracowywane wspólnie z właściwymi merytorycznie ministerstwami i innymi organami oraz uzgodnione na forum Komitetu do Spraw Europejskich. Pełnomocnik wykonuje swoją funkcję przy wsparciu prawników zatrudnionych w Departamencie Prawa Unii Europejskiej MSZ.

 

Sprawozdania z działalności Pełnomocnika:

 

Przydatne linki:

 

Trybunał Sprawiedliwości UE: curia.europa.eu

Trybunał EFTA: eftacourt.int

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych