close

NATO

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; fr. Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN) jest organizacją polityczno-wojskową, powstałą 24 sierpnia 1949 r. na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego. Organizacja jest elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem przez podejmowanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się konfliktów regionalnych.

 

Wideo w języku angielskim udostępnione dzięki uprzejmości NATO

 

Państwa członkowskie NATO: Albania, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Islandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

 

Wideo w języku angielskim udostępnione dzięki uprzejmości NATO

 

Czym jest NATO?

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych