close

Lekcje o NATO

Niniejszym przekazujemy do publicznego wykorzystania pakiet 5 scenariuszy tzw. Lekcji o NATO oraz przygotowaną przez MSZ publikację autorstwa Pana Ambasadora Roberta Kupieckiego pn. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego. Jest to wspólna inicjatywa edukacyjna MSZ, MEN oraz Kancelarii Prezydent RP obejmująca organizację w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce lekcji poświęconych NATO oraz członkostwu Polski w strukturach Sojuszu.

 

Organizacja lekcji o NATO jest jednym z działań informacyjnych rządu promujących Szczyt NATO w Warszawie, który odbędzie się w lipcu br. oraz ma na celu podniesienie wiedzy nt. Sojuszu Północnoatlantyckiego a także jego roli, jako instrumentu kolektywnej obrony państw członkowskich oraz czynnika wzmacniającego bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe.

 

Publikacja oraz scenariusze lekcji są dwoma narzędziami realizacji lekcji o NATO. Publikacja została napisana przede wszystkim z myślą o młodszych czytelnikach, którzy chcą pozyskać wiedzę na temat historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, jego ewolucji oraz miejsca Polski, a także zagrożeń stojących przed współczesnym światem. W sposób bardzo klarowny opisuje i objaśnia skomplikowane procesy i zjawiska z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, stanowiąc kompendium wiedzy na ten temat. Książka będzie nieodpłatnie dystrybuowana do wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce w drugiej połowie maja br. Scenariusze, wraz z materiałami pomocniczymi dla nauczycieli, opierają się w głównej mierze na ww. publikacji i zostały przygotowane z myślą o zajęciach z WOS (4 scenariusze) oraz geografii (1 scenariusz). Każda lekcja zaplanowana jest na ok. 3-4 godziny zajęć.

 

Intencją MSZ oraz MEN jest zorganizowanie przez nauczycieli wybranych lekcji jeszcze przed lipcowym Szczytem. Ponadto, MSZ zorganizuje kilka lekcji pokazowych w wybranych szkołach, z udziałem przedstawicieli MSZ oraz Kwatery Głównej NATO.

 

Zachęcamy do przeprowadzania lekcji we wszystkich szkołach w całej Polsce oraz nadsyłania na adres aleksandra.michalak@msz.gov.pl relacji z zajęć w formie video/fotorelacji, wpisu na blogu, pracy podsumowującej lekcje etc. Najciekawsze relacje zostaną nagrodzone.

 

Zapraszamy wszystkich do współpracy i liczymy na Państwa zaangażowanie. Warszawski szczyt NATO jest niepowtarzalną okazją, aby dotrzeć z wiedzą do naszej młodzieży.

 

Informacje dla kuratorów oświaty

Scenariusz zajęć nr 1

Scenariusz zajęć nr 2

Scenariusz zajęć nr 3

Scenariusz zajęć nr 4

Scenariusz zajęć nr 5

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Robert Kupiecki, MSZ, Warszawa 2016

 

Video message to Polish school students from Jens Stoltenberg, the Secretary General of NATO

on the occasion of NATO classes

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych