close

2 października 2012

Informacja o zadaniach polskiej polityki zagranicznej

Zazwyczaj na początku roku kalendarzowego Minister Spraw Zagranicznych, w uroczystym przemówieniu, przedstawia przed Sejmem Informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, nieformalnie zwaną exposé. Tradycja wygłaszania exposé sięga roku 1919 – początków Polski odrodzonej. Jest ugruntowanym obyczajem, że, oprócz posłów, przemówieniu przysłuchuje się Prezydent RP oraz akredytowani w Warszawie członkowie korpusu dyplomatycznego.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych