close

Wymiar ludzki OBWE

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

 

Organization for Security and Co-operation in Europe

 

(http://www.osce.org/ )

 

Wyodrębnienie tematyki wymiaru ludzkiego wynika z koncepcji bezpieczeństwa OBWE, która wiąże utrzymanie pokoju i stabilności na obszarze euroatlantyckim z przestrzeganiem praw człowieka, podstawowych wolności i zasad rządów prawa. Działalność OBWE w tym zakresie, obejmująca szereg aspektów politycznych, społecznych i narodowościowych, stanowi o wartości dodanej Organizacji i czyni ją wyjątkową wśród aktorów międzynarodowych na obszarze euroatlantyckim.

 

Dowiedz się wiecej o działalności OBWE  >>>

 

 

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

(ODIHR)

 

Office for Democratic Institutions and Human Rights

 

 

(http://www.osce.org/odihr)

 

 

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE jest główną instytucją monitorującą zobowiązania państw uczestniczących OBWE z zakresu wymiaru ludzkiego oraz służącą pomocą państwom w ich realizacji. Jego działalność koncentruje się na: obserwacji wyborów, pomocy w budowie instytucji demokratycznych, realizacji szeregu programów promujących społeczeństwo obywatelskie, na działaniach na rzecz niezależności mediów, wspieraniu NGOs oraz przeciwdziałaniu nietolerancji i dyskryminacji. Kluczowym mechanizmem służącym monitorowaniu sytuacji praw człowieka na obszarze OBWE jest, organizowane przez ODIHR w Warszawie, coroczne Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego OBWE – Human Dimension Implementation Meeting. Jest to największe europejskie zgromadzenie polityków, ekspertów i działaczy społecznych, zajmujących się tematyką praw człowieka.

 

Aktualnie Dyrektorem ODIHR jest p. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir z Islandii. Siedziba Biura znajduje się w Warszawie.

 

Do instytucji wymiaru ludzkiego należą także: Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych – mechanizm wczesnego ostrzegania i działań wyprzedzających w przypadku napięć na tle narodowościowym oraz Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów – monitoring przestrzegania wolności mediów i przypadków represji wobec dziennikarzy. Działalność OBWE w zakresie ochrony praw człowieka i upowszechniania rządów prawa realizowana jest również poprzez misje OBWE w terenie.

 

W związku z przypadającą w 2016 roku 25. rocznicą utworzenia ODIHR – największej instytucji międzynarodowej mającej siedzibę w Polsce, MSZ we współpracy z ODIHR przygotował publikację elektroniczną pt. „Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie. Prawa i wolności, praworządność i demokracja - 25 lat działalności ODIHR”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi  informacjami na temat działalności Biura OBWE w Warszawie i jej znaczenia zamieszonymi w tej publikacji.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych