close

Prawa człowieka w ujęciu Narodów Zjednoczonych

Karta Narodów Zjednoczonych odwołuje się w swojej treści do praw człowieka i podstawowych wolności.

 

Preambuła stanowi:

"My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane ...przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki, równość praw mężczyzn i kobiet oraz narodów wielkich i małych..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele Narodów Zjednoczonych zawarte w art. 1, paragraf 3 Karty:

 

"Rozwiązywać w drodze współpracy międzynarodowej problemy międzynarodowe o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również popierać prawa człowieka i zachęcać do poszanowania tych praw i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na różnice rasy, płci, języka lub wyznania".

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych