close

 

Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w nim na zaproszenie przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ Miroslava Lajčáka.

 

W swoim wystąpieniu minister Czaputowicz zwrócił uwagę, że utrzymanie pokoju obejmuje pełen zakres aktywności ONZ skupiającej się w tzw. trzech filarach: pokój i bezpieczeństwo, rozwój oraz prawa człowieka. Tematyka ta ściśle wiąże się również z  zapowiedzianą przez Sekretarza Generalnego reformą ONZ.

 

 

– Moim zdaniem większość tego, co ONZ robi na poziomie lokalnym i regionalnym, sprowadza się do budowania i podtrzymywania pokoju. Polska przywiązuje szczególną wagę do dyplomacji prewencyjnej i roli Organizacji Narodów Zjednoczonych w tej dziedzinie – powiedział minister Jacek Czaputowicz – odwołując się również do zaplanowanych podczas majowej prezydencji RP w Radzie Bezpieczeństwa debat na temat roli prawa w stosunkach międzynarodowych oraz operacji pokojowych ONZ.


Praktycznym efektem debaty w Zgromadzeniu Ogólnym oraz Radzie Bezpieczeństwa ONZ będzie przyjęcie rezolucji wzywającej Sekretarz Generalnego do zacieśnienia współpracy z organizacjami regionalnymi, instytucjami finansowymi oraz sektorem prywatnym, aby wspólnie wypracować skuteczne rozwiązania służące budowaniu pokoju.

 

 

Na marginesie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, minister Czaputowicz rozmawiał z szefami dyplomacji szeregu państw (m.in. Chorwacji, Szwecji i Niemiec), a także spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Iranu. Przedmiotem rozmowy z  Mohammadem Javad Zarifem były kwestie współpracy dwustronnej, sytuacji w Syrii i Jemenie, a także tematyka stanowiska UE i USA w odniesieniu do porozumienia dot. Irańskiego programu atomowego (JCPOA).   

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych