close

Wystąpienia Ministra Spraw Zagranicznych na forum ONZ

                         

 

Wystąpienia Ministra Spraw Zagranicznych w Radzie Bezpieczeństwa ONZ:


 •         Wystąpienie z dn. 19 stycznia 2018 r. pt. "Budowanie regionalnego partnerstwa na rzecz Afganistanu i Azji Centralnej ze szczególnym uwzględnieniem powiązań między rozwojem i bezpieczeństwem"

 

•          Wystąpienie z dn. 21 lutego 2018 r. pt. "Cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych w kontekście utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa"

 

•        Wystąpienie z dn. 23 kwietnia 2018 r. pt. "Rola młodzieży w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa"

 

•        Wystąpienie z dn. 22 maja 2018 r. pt. "Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych"

 

•        Wystąpienie z dn. 29 maja 2018 r. podczas briefingu nt. Ukrainy

 

•        Wystąpienie z dn. 27 września 2018 r. nt. nieproliferacji/KRLD

 

 

Wystąpienia Ministra Spraw Zagranicznych w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ:


•          Wystąpienie z dn. 24 kwietnia 2018 r. pt. "Budowanie pokoju i trwałego pokoju"

 

 

     

 

 

Fot. S. Indra/MSZ

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych