close

13 kwietnia 2017

Spotkanie wiceminister Joanny Wroneckiej z sekretarz stanu w MSZ Słowenii

– Dziękuję za wsparcie Słowenii dla Polski na forum organizacji międzynarodowych, w tym dla członkostwa RP w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w latach 2018-2019 – powiedziała wiceminister Joanna Wronecka podczas spotkania z Darją Bavdaž Kuret, przebywającą w Warszawie w związku z środowym spotkaniem ministrów SZ państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego.

 

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim sytuacji bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, w szczególności sytuacji w Syrii, stosunków izraelsko-palestyńskich oraz roli Rosji i Turcji w regionie. Obie strony zgodnie podkreśliły  potrzebę aktywnego wsparcia międzynarodowych działań na rzecz poszukiwania możliwego politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii, także w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Wiceszefowa polskiej dyplomacji przedstawiła polskie działania i projekty w ramach pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej w regionie.

 
Podczas rozmów, które dotyczyły także aktualnych kwestii w relacjach dwustronnych, z satysfakcją odnotowano bardzo dobry stan stosunków polsko-słoweńskich z wysoką intensywnością wizyt na najwyższych szczeblach. Dzisiejsze spotkanie stanowiło także okazję do promowania kandydatury Łodzi do organizacji EXPO 2022.

 
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych