close

Rada Bezpieczeństwa ONZ

 

Rada Bezpieczeństwa jest jednym z pięciu głównych organów ONZ. Karta Narodów Zjednoczonych nakłada na Radę główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.


W skład Rady Bezpieczeństwa wchodzi piętnaście państw, z których pięć posiada status stałych członków. Pozostałe dziesięć państw wybieranych jest przez Zgromadzenie Ogólne na kadencję dwuletnią, przy czym co roku wybieranych jest pięciu niestałych członków.


PODZIAŁ MIEJSC POMIĘDZY GRUPY REGIONALNE

Dodatkowo obowiązuje nieformalna zasada, że zawsze jedno miejsce (zamiennie z grupy afrykańskiej lub azjatyckiej) przysługuje państwu arabskiemu (tzw. Arab swing seat).

 

Aktualne informacje na temat działań Rady Bezpieczeństwa dostępne są na stronie http://www.un.org/en/sc/.

 

Fot. United Nations Photo/Flickr

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych