close

7 czerwca 2018

Miesiąc przewodnictwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Polska zakończyła miesięczne przewodnictwo w RB ONZ, które trwało od 1 maja br. Wśród jego priorytetów znalazło się poszanowanie prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka oraz ochrona cywilów w konfliktach zbrojnych.

W maju odbyło się wiele spotkań zorganizowanych z polskiej inicjatywy. 17 maja 2018 r. miała miejsce otwarta debata na temat roli prawa międzynarodowego w kontekście utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zabierający głos akcentowali potrzebę pokojowego rozwiązywania sporów, na przykład poprzez aktywność Rady Bezpieczeństwa ONZ. Spotkanie umożliwiło uczestnikom, w tym także Polsce, promocję inicjatyw, które służyłyby umocnieniu poszanowania prawa międzynarodowego.

 

Natomiast debacie na temat ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, która odbyła się 22 maja br., przewodniczył minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W spotkaniu wzięli udział m.in. sekretarz generalny ONZ António Guterres, dyrektor generalny Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Yves Daccord oraz Hanaa Edwar, przedstawicielka społeczeństwa obywatelskiego z Iraku. W swoim przemówieniu szef polskiej dyplomacji poruszył kwestie zapobiegania konfliktom, konieczności przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i promocji dobrych praktyk w tym zakresie, a także odpowiedzialności osób, które dopuszczają się zbrodni przeciwko ludności cywilnej. Innymi ważnymi wydarzeniami zorganizowanymi z polskiej inicjatywy były: spotkanie w nieformalnej formule „Arria” (pozwalającej na udział w dyskusji państw niebędących członkami Rady Bezpieczeństwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych), poświęcone problematyce dzieci w konfliktach zbrojnych oraz briefing prowadzony przez szefa polskiej dyplomacji na temat sytuacji na Ukrainie.

 

W trakcie polskiego przewodnictwa Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmowała się ponadto kwestiami dotyczącymi państw afrykańskich, w tym sytuacją bezpieczeństwa w Libii, misją Narodów Zjednoczonych w Somalii czy sytuacją w Demokratycznej Republice Konga. W maju uwaga Rady była skierowana także na konflikty na Bliskim Wschodzie. Poza comiesięcznymi spotkaniami poświęconymi sytuacji politycznej, humanitarnej i nt. broni chemicznej w Syrii, odbyły się dwa nadzwyczajne briefingi ws. eskalacji napięć na granicy Izraela i Strefy Gazy. Wśród licznych tematów w programie obrad znalazły się również te dotyczące sytuacji w Europie – w Kosowie i Bośni i Hercegowinie – jak również w Azji, w związku z bieżącą sytuacją w Mjanmie i KRLD.

 

Ostatniego dnia miesięcznego przewodnictwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ odbyło się nieformalne spotkanie podsumowujące z państwami członkowskimi ONZ. Stała Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych Joanna Wronecka w towarzystwie ambasadorów Boliwii i Kazachstanu przy ONZ – Sachy Llorent i Kairata Umarova, przedstawiła rezultaty majowych działań Polski. Polskie przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa zostało pozytywnie ocenione przez licznie zgromadzonych delegatów.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych