close

28 marca 2018

Udział wiceministra Marka Magierowskiego w otwartej debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku

Podsekretarz stanu w MSZ Marek Magierowski zaprezentował stanowisko Polski podczas debaty wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ pt. „Kolektywne działania w celu poprawy funkcjonowania operacji pokojowych ONZ”.

Polska zawsze była silnym orędownikiem misji pokojowych ONZ, gdyż stanowią one istotne narzędzie społeczności międzynarodowej w budowaniu globalnego pokoju i bezpieczeństwa – zaznaczył w swoim wystąpieniu wiceszef polskiej dyplomacji. – Operacje pokojowe ONZ ewoluują, w związku z czym niezbędnie jest tworzenie nowych mandatów misji, znacznie różniących się od tych sprzed dekad – podkreślił równocześnie.

 

 

W kontekście dyskusji o usprawnieniu funkcjonowania misji pokojowych wiceminister Magierowski wskazał ponadto trzy obszary priorytetowe dla Polski, tj. ochronę ludności cywilnej, bezpieczeństwo uczestników misji pokojowych oraz poprawę systemu szkolenia personelu misji. Nawiązał również do wiodących priorytetów Polski w ramach członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, którymi są m.in. zapobieganie konfliktom i promocja mediacji oraz wspieranie zasad prawa międzynarodowego, w tym również międzynarodowego prawa humanitarnego.

 

Debata zorganizowana była z inicjatywy Królestwa Niderlandów, sprawującego w marcu 2018 r. przewodnictwo w Radzie. Spotkaniu przewodniczył Mark Rutte, premier Królestwa Niderlandów, wziął w nim udział także Sekretarz Generalny ONZ, António Guterres.

 

Podczas dwudniowej wizyty w Nowym Jorku wiceminister Marek Magierowski odbędzie ponadto szereg spotkań dwustronnych, w tym z Jean-Pierrem Lacroix, Zastępcą Sekretarza Generalnego ds. operacji pokojowych ONZ, Miroslavem Jenčą, Zastępcą Sekretarza Generalnego ONZ ds. politycznych oraz Ianem Martinem, Dyrektorem Wykonawczym think-tanku Security Council Report.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych