close

Było to trzecie wystąpienie szefa polskiego MSZ na tym forum od czasu rozpoczęcia naszej dwuletniej kadencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

 

 

W swoim przemówieniu minister Jacek Czaputowicz zwrócił uwagę na rolę młodzieży w zapobieganiu konfliktom i budowaniu pokoju, udział młodzieży w procesach politycznych i demokratyzacji oraz wspieranie dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

 

 

Szef polskiej dyplomacji przywołał przykłady polskiego zaangażowania w działania na rzecz pomocy rozwojowej i edukacji w Afryce i na Bliskim Wschodzie, wskazując m.in. na szkołę dla niewidomych dzieci prowadzoną w rwandyjskim Kibeho przez polskie siostry zakonne; wspólny polsko-niemiecki projekt odbudowy placówek oświatowych w Libanie, czy finansowaną przez nasz kraj naukę małoletnich  syryjskich uchodźców przebywających w Jordanii i Libanie. Odnosząc się do poruszonego w debacie zagadnienia kształtowania odpowiednich postaw społecznych i kulturowych młodych pokoleń, minister Czaputowicz odwołał się do nauczania św. Jana Pawła II i papieża Franciszka oraz przesłania pokoju, solidarności i przyjaźni, które towarzyszyło uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.    

 

    

Tego samego dnia minister Jacek Czaputowicz spotkał się również ze Stałą Przedstawiciel USA przy ONZ Nikki Haley. Celem spotkania było omówienie bieżących kwestii na agendzie Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz najważniejszych punktów rozpoczynającego się  1 maja br. programu polskiego przewodnictwa w RB ONZ. Obejmuje on m.in. otwarte debaty na temat roli prawa w stosunkach międzynarodowych (17 maja br.), której będzie przewodniczył Prezydent RP Andrzej Duda, na temat ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych (22 maja pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych RP), a także operacji pokojowych ONZ (z udziałem szefów wybranych misji „błękitnych hełmów”). Przedmiotem prac Rady Bezpieczeństwa ONZ pod polskim przewodnictwem będą również najważniejsze tematy aktualnej agendy międzynarodowej takie jak kryzys syryjski, czy negocjacje z Iranem i Koreą Północną.  

 

 

W pierwszym dniu wizyty w Nowym Jorku szef polskiego MSZ odbył rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Islandii Gudlaugurem Thór Thórdarsonem koncentrującą się wokół kwestii relacji dwustronnych i współpracy wielostronnej na forum wyszehradzko-nordycko-bałtyckim.

 

 

Minister Czaputowicz spotkał się również z szefem tureckiej dyplomacji Mevlutem Cavosouglu. Głównymi tematami  rozmowy były współpraca w ramach trójkąta flanki wschodniej  NATO (Polska-Turcja-Rumunia), zbliżające się spotkanie ministerialne Sojuszu w Brukseli, majowa prezydencja Polski w RB ONZ, a także współpraca dwustronna.  

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych