close

18 września 2017

Minister Witold Waszczykowski z wizytą w Nowym Jorku

– Udział Polski w wydarzeniu i przystąpienie do wspólnej deklaracji ws. poparcia dla reformy ONZ jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w prace nad reformą ONZ – powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski, który w poniedziałek wziął udział w spotkaniu wysokiego szczebla poświęconym reformie ONZ, organizowanym przez Stany Zjednoczone przy okazji 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Spotkaniu przewodniczył prezydent USA Donald Trump. Polska razem z innymi państwami członkowskimi ONZ przystąpiła do wspólnej deklaracji politycznej ws. poparcia dla reformy Organizacji. Według ambasador USA przy ONZ Nikki Haley, 128 ze 192 państw członkowskich podpisało przygotowaną przez Stany Zjednoczone 10-punktową deklarację polityczną wspierającą reformatorskie wysiłki Antonio Guterresa, sekretarza generalnego Organizacji. W deklaracji mowa jest m.in. o "większej przejrzystości i odpowiedzialności za wydawane środki". - Zmiana jest pilnie potrzebna – podkreśliła Nikki Haley. W podobnym tonie wypowiedział się minister Waszczykowski. - Wszyscy mają nadzieję, że można uciąć biurokrację, że można ciąć wydatki i ta organizacja będzie funkcjonowała lepiej – podsumował amerykańską propozycję szef polskiej dyplomacji.

 

Przed spotkaniem w ONZ minister Waszczykowski spotkał się ze swoimi odpowiednikami ze Szwecji i Ukrainy. - Podczas dzisiejszego spotkania trójstronnego z ministrami spraw zagranicznych Szwecji i Ukrainy omawialiśmy kwestię utrzymania wątku sytuacji na Ukrainie na agendzie Rady Bezpieczeństwa ONZ – powiedział szef MSZ. Spotkanie i dyskusja w takim gronie były pozytywnym potwierdzeniem doskonałej współpracy regionalnej, również w kontekście przyszłego niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

 

 

Kolejnym punktem wizyty szefa polskiej dyplomacji w Nowym Jorku było spotkanie z przedstawicielami American Jewish Committee. - Rozmawialiśmy o tradycyjnych tematach, o tym, jak zwalczać nieprawidłowe kody pamięci, jak walczyć z tym, że historię przedstawia się w sposób zniekształcony – powiedział podczas spotkania z mediami minister Waszczykowski. - Sporo rozmawialiśmy o historii, ale także o współczesnych czasach, o tym, żeby sobie nawzajem pomagać, aby nie używać szkalujących określeń – dodał. Rozmówcy wyrazili także nadzieję na to, że relacje transatlantyckie pozostaną ważnym filarem amerykańskiej polityki zagranicznej. Minister Waszczykowski zauważył, że lipcowa wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie była wyraźnym potwierdzeniem strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego, a USA pozostaje zaangażowane w bezpieczeństwo regionu.

 

Minister Waszczykowski spotkał się też z ministrami spraw zagranicznych Erytrei i Maroka oraz pierwszym wiceprzewodniczącym tymczasowego rządu jedności narodowej Sudanu Południowego. Spotkania były poświęcone najważniejszym aktualnym problemom o charakterze globalnym, a także najważniejszym aspektom współpracy dwustronnej.

 

W poniedziałek wieczorem minister Waszczykowski weźmie ponadto udział w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE z udziałem Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Libii Ghassana Salamé. Dyskusja będzie dotyczyła przede wszystkim współpracy UE z ONZ na rzecz rozwiązania kryzysu libijskiego.

 

W niedzielę w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez International Peace Institute. Głównym tematem rozmowy była sytuacja w Syrii, Libii, Jemenie i Iraku. - Wszyscy wysłannicy Sekretarza Generalnego mówili o pesymistycznych sytuacjach w tych krajach, mówili, że można spodziewać się nawet rozpadu jednego czy drugiego kraju – poinformował minister Waszczykowski. – Nawet jeśli Daesz został przegnany, to jednak sytuacja się nie polepszy, ponieważ zastąpi to inny ruch, być może zbudowany na bazie Daesz – powiedział szef MSZ. Udział w spotkaniu udowadnia, że Polska, która od 1 stycznie będzie uczestniczyć w pracach Rady Bezpieczeństwa, już teraz aktywnie włącza się w dyskusję dotyczącą najważniejszych zagadnień międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych