close

W piątek 15 września w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji wziął udział w organizowanym przez sekretarza stanu USA Rexa Tillersona spotkaniu ministerialnym Rady Zarządzającej Wspólnoty Demokracji. Wśród poruszonych podczas posiedzenia tematów znalazły się: sytuacja w Wenezueli, KRLD i Iranie, a także rola demokracji w zwalczaniu terroryzmu oraz zagrożenia stojące przed społecznością obywatelską.

 


W sobotę minister Waszczykowski odwiedził Doylestown w stanie Pensylwania, gdzie spotkał się z przedstawicielami miejscowej Polonii, w tym z liderami organizacji polonijnych zajmujących się edukacją historyczną i promowaniem polskiej polityki historycznej na Wschodnim Wybrzeżu USA. Szef MSZ zachęcał Polaków przebywających w USA do powrotu do kraju. Podkreślał przy tym zaangażowanie MSZ w działania na rzecz utrzymywania relacji z Polonią, czego wyrazem są m.in. liczne spotkania z rodakami mieszkającymi poza granicami naszego kraju podczas zagranicznych wizyt kierownictwa MSZ.

 


Minister Witold Waszczykowski w poniedziałek wziął udział w spotkaniu wysokiego szczebla poświęconym reformie ONZ, organizowanym przez Stany Zjednoczone przy okazji 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polska razem z innymi państwami członkowskimi ONZ przystąpiła do wspólnej deklaracji politycznej ws. poparcia dla reformy Organizacji. W deklaracji mowa jest m.in. o "większej przejrzystości i odpowiedzialności za wydawane środki".

 


W Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas pierwszego dnia debaty generalnej 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Jedną z pierwszych osób, które przemawiały na forum Zgromadzenia, był prezydent Donald Trump, który przypomniał, że to „patriotyzm poprowadził Polaków do walki o wolność" i wezwał do "wielkiego ożywienia narodów, odrodzenia ich ducha, dumy, ludzi i patriotyzmu".


W trakcie wizyty szef polskiej dyplomacji uczestniczył ponadto w debacie na temat zacieśnienia współpracy Grupy Wyszehradzkiej ze Stanami Zjednoczonymi, zorganizowanej przez wiodący waszyngtoński think tank zajmujący się sprawami Europy Środkowej (CEPA), który ma swoją biuro także w Warszawie. W debacie w Waszyngtonie wzięli udział także minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó, szef czeskiej dyplomacji Petr Gajdusek i wiceminister w MSZ Słowacji Ivan Korčok. Tematem dyskusji były m.in. zakończone niedawno manewry Zapad17.

 


Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych szef polskiej dyplomacji odbył także wiele spotkań o charakterze dwustronnym ze swoimi odpowiednikami z Omanu, Filipin czy Arabii Saudyjskiej. Odbył też spotkanie trójstronne z szefami dyplomacji Szwecji i Ukrainy.– Podczas spotkania trójstronnego z ministrami spraw zagranicznych Szwecji i Ukrainy omawialiśmy kwestię utrzymania wątku sytuacji na Ukrainie na agendzie Rady Bezpieczeństwa ONZ – powiedział szef MSZ. W USA minister Witold Waszczykowski spotkał się też m.in. z Kurtem Volkerem, Karen Donfried czy przedstawicielami American Jewish Committee.

 

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wizyty ministra Witolda Waszczykowskiego w Nowym Jorku


Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych