close

 

Wiceminister spraw zagranicznych Joanna Wronecka – w roli panelisty – reprezentowała Polskę, jako przyszłego niestałego członka Rady Bezpieczeństwa NZ, podczas 10. Okrągłego stołu poświęconego odpowiedzialności za ochronę (Responsibility to Protect, R2P). W trakcie dyskusji wiceszefowa polskiej dyplomacji podkreślała polskie wsparcie dla konceptu R2P, w tym zwróciła uwagę na sponsorowanie pierwszej rezolucji dotyczącej R2P w 2009 r. Implementacja zasady zależeć  będzie od woli państw członkowskich ONZ.


Wiceszefowa MSZ wzięła także udział w spotkaniu ministerialnym Inicjatywy ds. rozbrojenia i nieproliferacji (NPDI), które zakończyło się formalnym przyjęciem dwóch deklaracji – ogólnej oraz poświęconej KRLD. Udział Polski w wydarzeniu potwierdza naszą aktywną postawę w obszarze nieproliferacji i rozbrojenia. NPDI będzie użytecznym forum wymiany informacji i potencjalnego wsparcia również podczas polskiego przewodnictwa w drugim Komitecie Przygotowawczym Konferencji Przeglądowej NPT (kwiecień-maj 2018 r.).


Z kolei odbywające się dorocznie spotkanie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej stanowiło okazję do dalszego promowania przez stronę polską Inicjatywy Trójmorza. Stworzyło także dogodne warunki dla pogłębionej dyskusji na temat interkonektywności.

 
Wiceminister Joanna Wronecka uczestniczyła ponadto w zorganizowanym przez Wysoką Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Federikę Mogherini spotkaniu poświęconym kryzysowi w Syrii. W jego trakcie państwa deklarowały wsparcie dla rozwiązania kryzysu syryjskiego i zapowiedziały kolejne kontrybucje.

 
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych