close

9 listopada 2017

Minister Witold Waszczykowski gościem XV Forum Polityki Zagranicznej

– Zawsze dążyliśmy i dążymy do tego, by Polska była liczącym się uczestnikiem polityki europejskiej i światowej – powiedział minister Witold Waszczykowski podczas jubileuszowego Forum Polityki Zagranicznej zorganizowanego przez Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych.

 

Wystąpienie szefa polskiej dyplomacji poświęcone było  globalnym wyzwaniom polskiej polityki zagranicznej w kontekście członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w szczególności współpracy sojuszniczej i mechanizmom międzynarodowym, które są gwarantem skutecznej polityki bezpieczeństwa.


– Trudno jest mówić o bezpieczeństwie w bezpośrednim sąsiedztwie w oderwaniu od kontekstu regionalnego i globalnego – zaznaczył minister Waszczykowski. Wyjaśnił jednocześnie, że w reakcji na aktualną sytuację w naszym regionie Polska podejmuje działania o charakterze wielokierunkowym, oparte na różnych formach współpracy w ramach polityki międzynarodowej. Wymienił w tym kontekście wymiar sojuszniczy związany z NATO, wymiar unijny wynikający z członkostwa Polski w UE, a także wymiar kontynentalny i globalny.

 

Szef MSZ podkreślił, że w następstwie decyzji podjętych w trakcie szczytu NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. bezpieczeństwo naszego regionu uległo radykalnej poprawie. Przypomniał także, iż jednym z ważniejszych osiągnięć warszawskiego szczytu było ogłoszenie deklaracji o współpracy Sojuszu i Unii Europejskiej. – Do procesu tego podchodzimy z nadzieją i z zainteresowaniem – zaznaczył minister Waszczykowski. Wyraził jednocześnie opinię, że UE nie jest i nie będzie alternatywą dla NATO jako gwaranta bezpieczeństwa Europy Środkowej. – Chcielibyśmy, aby Europejska Inicjatywa Obronna zakładała harmonijne współdziałanie z NATO, była otwarta na wszystkich zainteresowanych i odnosiła się do zagrożeń ze wszystkich kierunków – dodał.


Odnosząc się do działań na rzecz bezpieczeństwa Polski realizowanych za pośrednictwem OBWE szef polskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że organizacja ta, zarówno jako format polityczny, jak i porozumienie regulujące kontrolę zbrojeń w Europie, nie funkcjonuje właściwie. Minister podkreślił jednak, że ta płaszczyzna dialogu potrzebna jest obecnie bardziej niż kiedykolwiek. – OBWE musi być utrzymana przede wszystkim jako model współistnienia państw na gruncie europejskim, zapewniający poszanowanie ich suwerenności i integralności terytorialnej – zaznaczył.


W swoim wystąpieniu minister Waszczykowski poruszył także kwestię niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i jego priorytetów. – Nasza aktywność w Radzie będzie logicznym dopełnieniem działań podejmowanych do tej pory głównie na kontynencie europejskim – podkreślił. Wyraził także przekonanie, że polska dyplomacja może wnieść istotną wartość dodaną, zwłaszcza w formie mediacji, w rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom. – Chcemy więcej uwagi poświęcić inicjatywom na rzecz dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego jako elementu zmniejszania napięcia w stosunkach międzynarodowych – zaznaczył szef MSZ. Wyraził również opinię, że Narody Zjednoczone powinny w większym stopniu zająć się nowymi zagrożeniami dla pokoju i bezpieczeństwa, w tym zagrożeniami o charakterze hybrydowym i cyberbezpieczeństwem.


Forum Polityki Zagranicznej to wydarzenie cykliczne organizowane przez PISM. W corocznej debacie  na temat polskiej polityki zagranicznej biorą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, korpusu dyplomatycznego oraz środowisk eksperckich i mediów. Tegoroczna edycja forum poświęcona jest problematyce wzmacniania pozycji Polski w kontekście zmian zachodzących we współczesnym świecie.


Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Wystąpienie Ministra Witolda Waszczykowskiego na Forum Polityki Zagranicznej PISM

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych