close

Pomoc humanitarna

Celem polskiej pomocy humanitarnej jest ratowanie życia i łagodzenie cierpienia osób poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych i wywołanych działalnością człowieka, przy poszanowaniu ich godności i integralności w krajach rozwijających się. Polska pomoc humanitarna jest udzielana zgodnie z Europejskim Konsensusem ws. Pomocy Humanitarnej i zasadami neutralności, bezstronności, humanitaryzmu i niezależności. Kluczową zasadą polskiej pomocy humanitarnej jest jej zgodność z potrzebami.

 

Polskie działania humanitarne adresowane są do regionów dotkniętych zarówno przez nagłe / nieprzewidziane kryzysy humanitarne, jak i te przedłużające się. Są one odpowiedzą na konkretny apel humanitarny dotyczący regiony, w którym istnieją zweryfikowane potrzeby humanitarne.

 

Polska pomoc humanitarna realizowana jest dwutorowo, tj.: po pierwsze poprzez wsparcie działań humanitarnych organizacji międzynarodowych (zwłaszcza ONZ-owskich i Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) w drodze wpłat dobrowolnych, po drugie zaś poprzez dofinansowanie działań humanitarnych polskich podmiotów (głównie organizacji pozarządowych i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej). Dodatkowo, prowadzone są działania służące rozwijaniu systemu pomocy humanitarnej i upowszechnianiu wiedzy o tej dziedzinie w kraju i zagranicą.

 

Dostarczanie pomocy humanitarnej dla ludności dotkniętej skutkami konfliktu w Libii.

Foto: Ambasada Polski w Kairze.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych