close

Edukacja globalna

Czym jest edukacja globalna?

 

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

 

 

Jak prowadzona jest działalność edukacyjna i informacyjna?

 

Działalność MSZ o charakterze edukacyjno-informacyjnym przybiera następujące formy:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych od 2005 roku wspiera polskie organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje edukacyjne zaangażowane we wprowadzenie zagadnień współpracy rozwojowej do polskiej debaty publicznej oraz do programów kształcenia w placówkach oświatowych wszystkich szczebli i w szkołach wyższych.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych