close

Uprawnienia posiadaczy Karty Polaka

Posiadacz Karty Polaka:

- zwolniony jest z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy krajowej;

 

- zwolniony jest z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

 

- zwolniony za rozpatrzenie i wydanie zezwolenia na pobyt stały;

 

- ma prawo do świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały w Polsce (szczegóły w zakładce Osiedlenie w Polsce);

 

- ma pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą;

 

- ma prawo do pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa;

 

- nie musi posiadać dodatkowych zezwoleń na pracę w Polsce oraz na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

 

- ma prawo odbywania w Polsce studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawa o systemie oświaty;

 

- ma prawo do korzystania w Polsce ze świadczeń opieki zdrowotnej w nagłych stanach, chyba że umowa międzynarodowa przewiduje zasady bardziej korzystne;

 

-  ma prawo do ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;

 

-  ma prawo bezpłatnego wstępu do następujących muzeów państwowych w Polsce:

 

1. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

2. Muzeum Historii Polski w Warszawie

3. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

4. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

5. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

6. Muzeum Narodowe w Krakowie

7. Muzeum Narodowe w Poznaniu

8. Muzeum Narodowe w Warszawie

9. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

10. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

11. Muzeum Stutthof w Sztutowie

12. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA

13. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

14. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

15. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

16. Muzeum Zamkowe w Malborku

17. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

18. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

19. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

20. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

21. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

22. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych