close

Informacje o Polsce i nauce języka polskiego

Na stronach internetowych poszczególnych placówek dyplomatyczno- konsularnych znajdują się informacje o funkcjonujących punktach nauczania języka polskiego. 

 

Polecamy ponadto poniższe strony, mogące być pomocne w pozyskaniu informacji o Polsce i nauce języka polskiego:

 

www.poland.pl

 

www.polska.travel.pl

 

www.orpeg.pl

 

www.polskijazyk.pl

 

www.certyfikatpolski.pl

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych