close

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce i regionie

Polska nie należy do państw bezpośrednio zagrożonych atakami terrorystycznymi. Nie można jednak zupełnie wykluczać zwiększenia zainteresowania Polską ze strony organizacji terrorystycznych, zwłaszcza w kontekście naszego zaangażowania m.in. w Afganistanie.

 

Podobnie jak w przypadku Polski, zagrożenie terroryzmem w regionie Europy Środkowej jest obecnie niewielkie. Jednak w regionach sąsiadujących z UE (Kaukaz Północny, Azja Środkowa, państwa Maghrebu) spotykamy się z aktywnością ugrupowań ekstremistycznych/terrorystycznych o różnym natężeniu.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych