close

Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego

Terroryzm międzynarodowy stanowi jedno z najpoważniejszych współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Terroryzmem szczególnie zagrożone  są państwa i regiony borykające się z problemami poszanowania demokracji i praw człowieka oraz gospodarki wolnorynkowej. Miejscem dokonywania ataków terrorystycznych są także rozwinięte kraje Zachodu.

Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój terroryzmu są silne tendencje separatystyczne i podziały narodowościowe, religijne, społeczne i rasowe. Niejednokrotnie skala zjawiska wykracza poza granice indywidualnych państw czy  regionów, stając się jak np. Al Kaida i ISIS  zagrożeniem o wymiarze globalnym. Z uwagi na złożoność problemu terroryzmu należy założyć, że będzie on trwałym elementem polityki  międzynarodowej w dającej się przewidzieć perspektywie.

 

 

 

foto Adam Roik

foto Adam Roik

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych