close

Organy właściwe w zakresie wykonywania sankcji międzynarodowych

Przyjmowanie sankcji na forum organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, a także ich wdrażanie do polskiego prawa krajowego jest koordynowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Komórką koordynującą tę tematykę w ramach MSZ jest Departament Prawno-Traktatowy (w części dotyczącej prawnych aspektów sankcji).

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Tel.: +48 22 523 9424

Fax: +48 22 523 8329

E-mail: DPT.Sekretariat@msz.gov.pl

Działania w celu realizacji poszczególnych rodzajów sankcji międzynarodowych są podejmowane przez organy właściwe ze względu na kwestię, której dotyczą poszczególne środki ograniczające. Z uwagi na stopień szczegółowości współczesnych reżimów sankcyjnych zdarza się, że jeden rodzaj sankcji znajduje się w kompetencji więcej niż jednego organu.

Ogólny podział kompetencji w zakresie implementacji do prawa krajowego międzynarodowych środków ograniczających przedstawia się następująco:

 

Sankcje finansowe

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

tel.: (0-22) 694-30-60

fax: (0-22) 694-54-50

e-mail: sekretariat.IF@mf.gov.pl

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/sankcje_miedzynarodowe

 

Sankcje gospodarcze

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

tel.: 222 500 130

e-mail: kancelaria@mr.gov.pl

https://www.mpit.gov.pl/

 

Sankcje dotyczące ruchu osobowego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

tel.: 222 500 112

fax (22) 601 39 88

http://www.bip.mswia.gov.pl/

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Biuro Prawne

ul. Taborowa 33,

 02-699 Warszawa

Fax: (22) 627-06-79

b.prawne@udsc.gov.pl

https://udsc.gov.pl/

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych