close

Rozbrojenie konwencjonalne

Polska uczestniczy w większości inicjatyw z dziedziny rozbrojenia konwencjonalnego oraz kontroli międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną. W ostatnim czasie polska dyplomacja jest szczególnie aktywna na forach Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu (tzw. Konwencji Ottawskiej) oraz Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych rodzajów broni konwencjonalnych (Konwencji CCW). Nasz kraj stał się również stroną nowego Traktatu o handlu bronią (Arms Trade Treaty - ATT), który ratyfikowaliśmy 17 grudnia 2014 r.

 

 

 

 foto Adam Roik

foto Adam Roik

 

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych