close

Regionalne porozumienia dotyczące kontroli zbrojeń konwencjonalnych oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa obejmują:

 

  • Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (Treaty on Conventional Forces in Europe - CFE),

  • Dokument Wiedeński z 1999 r. o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa (Vienna Document 1999 on Confidence and Security Building Measures),

  • Traktat o Otwartych Przestworzach (Treaty on Open Skies).

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych