close

Rozmowy o uczestnictwie Polski w budowie amerykańskiego Systemu Obrony Przeciwrakietowej  (Missile Defense System) w Europie rozpoczęły się na wniosek USA wiosną 2007 r. Ich finałem było podpisanie w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2008 r. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących. W tym samym dniu została ogłoszona Deklaracja o współpracy strategicznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

 

Szczegółowe informacje na temat Umowy znajdziesz - tutaj.

 

Informacje o Deklaracji przeczytasz - tutaj.

 

Administracja Baracka Obamy, który w listopadzie 2008 r. wygrał wybory prezydenckie w USA, poddała narodowy program obrony przeciwrakietowej kompleksowemu przeglądowi. Z tego powodu Umowa polsko-amerykańska nie została skierowana do ratyfikacji przez rząd USA . W dniu 17 września 2009 r. USA ogłosiły decyzję o modyfikacji architektury systemu. Zgodnie z nową koncepcją, amerykańska obrona przeciwrakietowa w Europie ma w pierwszej kolejności zapewniać ochronę europejskim sojusznikom oraz amerykańskim bazom wojskowym w regionie przed rakietami krótkiego i średniego zasięgu, wystrzelonymi z Bliskiego Wschodu. System ten ma być rozwijany w sposób etapowy i adaptowany do pojawiających się zagrożeń rakietowych i dostępności nowych rozwiązań technologii (stąd koncepcja zyskała nazwę „the European Phased Adaptive Approach” - EPAA). Program zakłada rozmieszczenie w Europie: radaru AN/TPY-2, dwóch instalacji systemu obrony przeciwrakietowej (BMD) bazowania naziemnego Aegis, wyposażonych w rakiety przechwytujące Standard Missile-3 oraz okrętów wyposażone w morski system BMD Aegis. Ponadto USA zdecydowały, że amerykańskie instalacje w Europie staną się elementem systemu obrony przeciwrakietowej NATO. 

 

Powyższa decyzja USA oznaczała de facto rezygnację z rozmieszczenia na terytorium Polski rakiet przechwytujących typu GBI (Ground Based Interceptor), o których mowa w Umowie. Równocześnie jednak USA zaproponowały RP współpracę przy realizacji koncepcji EPAA, w tym rozmieszczenie w Redzikowie instalacji systemu obrony przeciwrakietowej bazowania naziemnego Aegis. Polska wyraziła zainteresowanie udziałem w nowej architekturze systemu podczas wizyty wiceprezydenta USA J. Bidena w Warszawie w dniu 21 października 2009 r. Uzgodniono wówczas, że współpraca będzie kontynuowana na mocy podpisanej w sierpniu 2008 r. Umowy, po jej dostosowaniu do nowego rodzaju systemu obrony przeciwrakietowej.  

 

Protokół zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., został podpisany w dniu 3 lipca 2010 r. w Krakowie. Niewielkie zmiany w Umowie umożliwiły realizację w Polsce przez siły zbrojne USA zadań związanych z rozmieszczeniem systemu obrony przeciwrakietowej wykorzystującego inne niż GBI rakiety przechwytujące.

 

Szczegółowe informacje na temat Protokołu znajdziesz - tutaj.

 

Umowa wraz z Protokołem zmieniającym tworzy podstawy długofalowej współpracy Polski i USA w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Umożliwia Polsce, jednemu z kluczowych europejskich sojuszników USA, włączenie się w budowę systemu obrony przeciwrakietowej na kontynencie, w tym w ramach NATO. Umowa i Protokół weszły w życie 15 września 2011 r.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych