close

Zgodnie z amerykańskimi planami, których modyfikacja została zaprezentowana przez Sekretarza Obrony Chucka Hagela 15 marca 2013 r., rozwój architektury systemu obrony przeciwrakietowej USA w Europie (EPAA) odbywa się w 3 etapach:

 

1. faza – zrealizowana wraz z końcem 2011 r. – oznacza rozmieszczenie na Morzu Śródziemnym okrętu wyposażonego w system Aegis BMD i rakietę przechwytującą typu SM-3 IA, zdolną do zwalczania rakiet krótkiego i średniego zasięgu (do 3 tys. km) oraz dyslokację mobilnego radaru pracującego w paśmie X - AN/TPY-2 na terytorium Turcji);

 

2. faza – implementacja do 2015 r. – dodatkowo zakłada rozmieszczenie w Rumunii naziemnej wyrzutni rakiet SM-3 typu IB, zdolnej do zwalczania rakiet krótkiego i średniego zasięgu (do 3 tys. km) oraz wyposażenie w ten system okrętu Aegis BMD. Możliwości radaru AN/TPY-2 mają być poszerzone dzięki sieci dodatkowych sensorów;

 

3. faza – implementacja do 2018 r. – zakłada rozmieszczenie w Polsce bazy z naziemną wyrzutnią rakiet SM-3 typu IIA, zdolną do zwalczania rakiet krótkiego, średniego oraz tzw. dalszego zasięgu (IRBM do 5,5 tys. km). System Aegis BMD i system SM-3 w Rumunii mają również zostać zmodernizowane do wersji IIA;

 

 

 

Rozmieszczenie systemu SM-3 w dwóch stałych bazach (w Polsce i Rumunii) oraz na pokładzie okrętów Aegis BMD (m.in. na Morzu Śródziemnym), jak również radaru pracującego w paśmie X oraz sieci sensorów ma pozwolić na objęcie kontynentu europejskiego obroną przed rakietami krótkiego, średniego oraz dalszego zasięgu.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych