close

Departament Polityki Bezpieczeństwa

 

Departament Polityki Bezpieczeństwa MSZ prowadzi sprawy dotyczące bezpieczeństwa globalnego i regionalnego w następujących aspektach: NATO, Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, operacji pokojowych NATO i UE, zarządzania kryzysowego, funkcjonowania dwóch wymiarów OBWE (polityczno-wojskowego i ekonomiczno-ekologicznego), nieproliferacji broni masowego rażenia, kontroli eksportu uzbrojenia, współpracy przemysłów obronnych, globalnej kontroli zbrojeń i rozbrojenia konwencjonalnego, regionalnych porozumień dotyczących kontroli zbrojeń konwencjonalnych i środków budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz polityki zapobiegania i zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Departament jest odpowiedzialny także za współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa w wymiarzez dwustronnym.

Tel.: +48 22 523 9205
Faks: +48 22 523 8749
E-mail: DPB.Sekretariat@msz.gov.pl

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych