close

Strona Główna NATO http://www.nato.int

Słownik najważniejszych pojęć związanych z NATO
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics.htm

Szkoła NATO w Oberammergau (Niemcy)
https://www.natoschool.nato.int

Zatrudnienie
http://www.nato.int/cps/en/natolive/recruitment.htm

Praktyki dla studentów kierunków humanistycznych, ekonomicznych oraz technicznych
http://www.nato.int/structur/interns/index.html

Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO i UZE
http://www.brukselanato.polemb.net/

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie
http://www.ata-sec.org/

Rada NATO-Rosja
http://www.nato-russia-council.info/en/

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych