close

Informacje praktyczne dla przedsiębiorców

Uwaga: głównym źródłem informacji na temat kontroli eksportu towarów o znaczeniu strategicznym w Polsce oraz wszelkich procedur z tym związanych jest organ kontroli obrotu, czyli Ministerstwo Gospodarki.

 

Legalizacja oświadczeń końcowego użytkownika

 

Polskie zagraniczne placówki dyplomatyczne dokonują legalizacji oświadczeń końcowego użytkownika – dokumentu stosowanego w kontroli eksportu w celu weryfikacji wiarygodności końcowego użytkownika danego sprzętu wojskowego lub towaru podwójnego zastosowania. Legalizacji dokonują Konsulaty RP lub wydziały konsularne polskich ambasad.

 

Polski eksporter jest zobowiązany przedstawić polskiemu organowi kontroli eksportu, Ministerstwu Gospodarki, oświadczenie końcowego użytkownika (wystawiane przez zagranicznego końcowego użytkownika towaru) lub Międzynarodowy Certyfikat Importowy (wystawiany przez urząd kontroli eksportu państwa importera). OKU musi być potwierdzone przez władze kontroli eksportu danego państwa i  zawierać widoczny numer rejestracji w urzędzie kontroli eksportu danego państwa oraz dane i stanowisko osoby potwierdzającej w ww. urzędzie.

 

Polski urząd konsularny dokonuje weryfikacji wiarygodności OKU lub MCI –  polega to na sprawdzeniu w urzędzie kontroli eksportu danego państwa autentyczności numeru rejestracji OKU lub MCI oraz podpisu i pieczątki urzędnika potwierdzającego/wystawiającego te dokumenty. Wskazane jest także uprzednie dokonanie przez importera superlegalizacji OKU przez miejscowe MSZ.

 

Nie istnieje jednolity formularz OKU i MCI – wzory dostępne na stronie: www.mg.gov.pl/Gospodarka/DKE/.

 

Wskazówki dla przedsiębiorców dotyczące zachowania bezpieczeństwa obrotu opracowane na forum Porozumienia z Wassenaar - tutaj.

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych