close

Operacje UE

Finansowanie operacji UE

 

1. Budżet Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (misje cywilne).

Zgodnie z zapisami Traktatu o UE, koszty cywilnych operacji UE powinny być w całości finansowane z budżetu ogólnego UE w części poświęconej WPZiB.

 

2. Mechanizm ATHENA (operacje wojskowe).

 

Koszty operacji wojskowej UE dzielone są na dwie zasadnicze kategorie: Nation Born Costs, tj. koszty własne ponoszone przez państwa wystawiające kontyngent oraz tzw. koszty wspólne, ponoszone przez wszystkie państwa solidarnie niezależnie od tego czy uczestniczą w operacji, wg klucza opartego na PKB.

 

Na potrzeby operacji wojskowych UE w marcu 2004 r. stworzono mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji UE (mechanizm ATHENA). Wynikało to z konieczności ujednolicenia stosowanych do tej pory na zasadzie ad hoc reguł i tym samym usprawnienia zdolności UE do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Na Polskę przypada 2,97 % tych kosztów. Z budżetu ATHENY pokrywane są wydatki związane z fazą przygotowawczą operacji, koszty infrastruktury, utworzenia i funkcjonowania Dowództwa Sił i Operacji, ewakuacji medycznej i częściowo wspólnych usług medycznych oraz pozyskiwania informacji (obrazów satelitarnych).

 

Więcej informacji nt. operacji UE znajdziesz - tutaj.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych