close

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP)

 

foto Adam Roik

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (Common Security and Defence Policy – CSDP) jest drugim, obok członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, podstawowym filarem polskiej polityki bezpieczeństwa. WPBiO, jako integralna część Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (Common Foreign and Security Policy – CFSP), należy do sfery działań UE o charakterze międzyrządowym. Zapewnia Unii opartą na środkach cywilnych i wojskowych zdolność operacyjną do prowadzenia poza jej granicami misji utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych