close

Wymiar pozarządowy

W ramach współpracy pozarządowej Partnerstwa Wschodniego funkcjonuje m.in. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW, skupiające organizacje pozarządowe z państw partnerskich i UE. Raz do roku odbywa się spotkanie Forum – w 2015 r. miało ono miejsce w Kijowie (19-21 listopada).

 

W maju 2011 r., z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, ukonstytuowało się Zgromadzenie Parlamentarne Euronest. W jego skład wchodzą przedstawiciele parlamentów narodowych państw członkowskich UE, jak też wschodnich partnerów (w pracach Euronest nie uczestniczy Białoruś).

 

Staraniem Komitetu Regionów powołano do życia Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego, natomiast płaszczyznę dla nawiązywania kontaktów między przedsiębiorcami stanowi Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych