close

Finansowanie

Na lata 2014-2020 dla Partnerstwa Wschodniego przeznaczono  ok. 4,1 mld euro w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), który jest głównym źródłem finansowania projektów realizowanych w ramach Partnerstwa Wschodniego. Dla porównania – w unijnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 na ten cel przeznaczono ok. 2,4 mld euro.

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych