close

Porozumienia częściowe Rady Europy

Są to porozumienia, w których uczestniczą tylko niektóre państwa członkowskie.

Do najważniejszych możemy zaliczyć m.in.: 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych