close

Organy Rady Europy

Komitet Ministrów  

 

The Committee of Ministers

 

(http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp)

 

Komitet Ministrów jest organem decyzyjnym Rady Europy. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych wszystkich państw członkowskich. Na szczeblu ministerialnym Komitet Ministrów zbiera się raz do roku w maju, natomiast bieżącą działalnością Organizacji kieruje Komitet Delegatów Ministrów (KDM) zbierający się na cotygodniowych posiedzeniach w Strasburgu. Ministrów spraw zagranicznych reprezentują w nim ambasadorowie - stali przedstawiciele akredytowani przy Radzie Europy. Komitet na szczeblu ministerialnym rozpatruje najważniejsze kwestie współpracy europejskiej oraz najistotniejsze problemy polityczne Europy.

 

Dowiedz się więcej o Komitecie Ministrów Rady Europy>>>

 

 

 

Zgromadzenie Parlamentarne  

 

The Parliamentary Assembly

 

(http://assembly.coe.int/default.asp)

 

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy to organ doradczy Komitetu Ministrów i zarazem jedyna paneuropejska reprezentacja parlamentów narodowych państw członkowskich RE. Jest to jeden z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy.

 

 

 

Zasiada w nim 636 przedstawicieli parlamentów krajowych, a liczba delegatów zależna jest od liczby mieszkańców danego państwa. Skład delegacji powinien odzwierciedlać układ polityczny panujący w parlamencie kraju macierzystego.

 

Delegaci działają w Zgromadzeniu Parlamentarnym według przynależności partyjnej. Zgromadzenie Parlamentarne zbiera się na czterech sesjach plenarnych w ciągu roku. Monitoruje stan przestrzegania przez państwa członkowskie ich zobowiązań w zakresie przestrzegania praw człowieka i demokracji. Dużą część prac ZPRE stanowią też sprawy społeczne.

 

 

 

 

Sekretarz Generalny Rady Europy

 

Secretary General of the Council of Europe

 

(http://www.coe.int/T/SECRETARYGENERAL/SG/)

 

Sekretarz Generalny odpowiada za bieżące funkcjonowanie organizacji, stoi na czele i kieruje pracą Sekretariatu Generalnego RE i jest  jednym z przedstawicieli Rady Europy w stosunkach zewnętrznych. Aktualnie Sekretarzem Generalnym jest Norweg Thorbjørn Jagland, wybrany w 2009 r.

 

 

 

 

 

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

 

The Congress of Local and Regional Authorities of Europe

 

(http://www.coe.int/t/congress/Sessions/20/default_en.asp)

 

Jest organem doradczym, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Liczy 636 członków posiadających mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub lokalnych. Składa się z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Główną rolą Kongresu jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego.

 

 Dowiedz się więcej o Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy>>>

 

 

 

 

Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy

 

The Conference of INGOs of the Council of Europe

 

(http://www.coe.int/T/NGO/default_en.asp)

 

Konferencja INGOs jest organem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie państw Rady Europy. W jej skład wchodzi ponad 400 międzynarodowych organizacji pozarządowych. Organ ten, będąc wyrazem społeczeństwa obywatelskiego Rady Europy,  angażuje organizacje pozarządowe w działania Organizacji, zachęca je do dialogu z rządami, parlamentarzystami i władzami lokalnymi. Konferencja wzmacnia głos społeczeństwa obywatelskiego na forum europejskim i międzynarodowym.

 

 

Porozumienia częściowe

 

Są to porozumienia, w których uczestniczą tylko niektóre państwa członkowskie.

 

Dowiedz się więcej o porozumieniach częściowych w ramach Rady Europy >>>

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych